20150426_124245

الحاقیه افزایش ۱۰ ریالی پیامک کشوری

اعلام افزایش ۱۰ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند.
برای مشاهده متن نامه می توانید فایل را ذخیره و مشاهده نمایید.

http://meybodpayamak.ir/wp-content/uploads/2015/04/20150426_124245.jpg