لیست برخی از شرکتها ، موسسات و مراکزی که از سرویس پیام کوتاه میبد پیامک استفاده می نمایند:

آموزش و پرورش شهرستان میبد

شرکت کاوش

موبایل مرکزی (۱)

شرکت آراد الکترونیک

باربری البرز

کاشی پارسیان سرام

هیئت فاطمیون داراب

رستوران شایان

جام بازی آروین

کامپیوتر معلم

آموزشگاه فن گستر

بیمه سینا نمایندگی امامی

دانشکده فنی پسران امام خمینی میبد

کلید طلای جهان معاصر

حوزه علمیه حجه ابن الحسن العسکری شهرستان میبد

کمیته امداد امام خمینی شهرستان میبد

مسجد فاطمیه مهرجرد

آموزشکده فنی دختران شهرستان میبد

مجمع امورصنفی شهرستان میبد

شرکت خدمات کامپیوتری آوین جنوب

سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان میبد

فروشگاه خدماتی کشاورزی مرزعه سبز یزد

دانشگاه یزد

گروه رسانه طلایی

و…