به روزرسانی های سامانه میبدپیامک (تیر ماه ۹۸)

آخرین بروز رسانی های تیر ماه پنل به شرح زیر است:

۱- ارتقای سخت افزاری سرور وبسرویس جهت افزایش کیفیت و سرعت پاسخگویی سرور

۲- ماژول وبسرویس خدماتی

۳- اضافه شدن متد جدید به وبسرویس Soap و Rest جهت استفاده از وبسرویس خدماتی

۴- اضافه شدن ماژول “ارسال پیامک خدماتی”

۵- بهینه سازی ماژول ارسال هوشمند (افزایش سرعت بارگذاری متون)