به روز رسانی های سامانه میبد پیامک (مهرماه ۹۳)

آخرین بروز رسانی های مهرماه ماه پنل به شرح زیر است :

بروزرسانی های سامانه

  1. ویرایش متون سریع و رفع خطاهای این بخش
  2. اضافه شدن نمایش کامل کارمندان منقضی شده به بخش کاربران
  3. تکمیل ماژول آزمون و انتشار نسخه نهایی آن

بروز رسانی پنل نمایندگی

  1. امکان درج پیام در پنل نماینده مشابه توسط نماینده
  2. رفع خطاهای مربوط به درج همکار

بانک شماره

  • افزودن بانک کدپستی بوشهر

بروز رسانی وبسرویس

  1. رفع خطاهای متد Bulk City Count
  2. افزودن وبسرویس Report