مزایا و معایب خطوط اپراتور های ارسال کننده پیامک

جهت مشاهده معایب و مزایای اپراتور های ارسال پیامک اینجا کلیک کنید

ارسال با نام تجاری

فعالسازی امکان ارسال با نام تجاری مشمول پرداخت هزینه ای معادل ۸۰ هزار تومان می باشد همچنین ارسال پیامک به این روش با ضریب ۸٫۵ محاسبه میگردد که در هزینه پایه ارسال پیامک ضرب میگردد . همچنین در این نوع ارسال تنها امکان ارسال پیامک به ایرانسل و به صورت لاتین امکان پذیر می باشد .

 • ارسال پیامک با نام تجاری به اپراتور همراه اول امکان پذیر نمی باشد ( ایرانسل و تالیا امکان پذیر است )
 • هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا ۵-۶ برابر یک پیامک فارسی عادی است.
 • نام تجاری قابلیت دریافت پیامک ندارد.
 • نام تجاری باید کمتر از ۱۰ کاراکتر و لاتین باشد.
 • هزینه فعالسازی هر نام تجاری ۸۰ هزار تومان می باشد
 • عموما و در مقاطع زمانی مختلف ارسال پیامک فارسی از نام تجاری با اختلال مواجه می باشد
 • عدم قابلیت دریافت گزارش تحویل
 • نام تجاری امکان اتصال به وبسرویس را ندارد

 

 ارسال بین المللی

امکان ارسال پیامک به صورت بین المللی فراهم بوده و دارای ضریب ۱۲ می باشد که در تعرفه پایه حساب کاربری شما ضرب میشود .

 

ارسال با خطوط ثابت تهران

ارسال با این خطوط تنها در تهران امکان پذیر می باشد

.

قیمت شماره های زیر به ریال می باشد

 • قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰  ۱۴ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱
۵۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۲
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۳
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰XXXXXXX ۴
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰XXXXXX ۵
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۱۰۰۰XXXXX ۶
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۰۰۰XXXX ۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۱۰۰۰XXX ۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰XX ۹
 • قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱
۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۲
۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰XXXXXX ۳
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۹ ۳۰۰۰XXXXX ۴
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۸ ۳۰۰۰XXXX ۵
  خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد
 • قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰
نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
خیلی رند رند نیمه رند غیررند خیلی رند رند نیمه رند غیررند
استعلام شود ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱
استعلام شود ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۲
استعلام شود ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۳
استعلام شود ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۴
  قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد
 • قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰ باید توسط اوپراتور استعلام گردد

 • قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۴۷۷,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۰ ۰۲۱XXXXXXXX ۱
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷ ۰۲۱XXXXX ۲
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶ ۰۲۱XXXX ۳
  • قیمت خطوط مجازی

خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
رند نیمه رند غیر رند رند نیمه رند غیر رند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۴۵۲۱XXX ۱
 • تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر ۲۱۰۰۰ باید توسط اوپراتور استعلام گردد

نکته*ملاک رند بودن شماره:

۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.

۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

شرایط نمایندگان ویژه :

۱٫ روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند

۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد

۳٫ روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند