مدیر فروشگاه:

عباسعلی امامی میبدی

تلفن:

فروش و پشتیبانی : ۷۷۵۶۶۵۶-۰۹۳۹۷۰۸۳۹۸۵

ایمیل :
meybodsms@gmail.com

آدرس:

میبد ، میدان شهرداری ، جنب اداره پست