۱- شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام

۲- ارسال پیام جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی

۳- اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی

۴- ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان

۵- ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام

۶- اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه ارسال پیام

۷- تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی ویا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۸- ارسال پیام هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان

۹- اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاسو…. )

۱۰- رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۱۱- ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه

۱۲- سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۱۳- معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه

۱۴- ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان

۱۵- برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی

۱۶- ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

و…..