۱-اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک

۲-ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان

۳-اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای

۴-ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری

۵-تبلیغات وسیع و مفید به صورت استانی، شهرستانی و منطقه ای

۶-آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه