۱-اطلاع رسانی سریع جهت هماهنگی برای شیفت‌ها با همکاران

۲-اطلاع رسانی جهت برگزاری سمینار‌ها و جشنواره های بزرگ

۳-اطلاع رسانی جهت پذیرایی از مهمانان تورهای داخلی و خارجی

۴-اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف ها به مناسبات مختلف نظیر اعیاد و …..

۵-اطلاع رسانی جهت تخفیف های نوروزی برای مشتریان سابق

۶-پاسخ گویی اتوماتیک برای رزرو اتاق ها

۷-اطلاع رسانی جهت منوی سلف سرویس روزانه

۸-پاسخ گویی اتوماتیک برای رزرو غذا

۹-ارسال اتوماتیک پیام تبریک جهت مناسبت های مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج

۱۰-اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف به مشتریان حاضر در هتل

۱۱-برگزاری نظرسنجی و مسابقات برای مشتریان حاضر در هتل و عموم به مناسبات مختلف